96/2016 Sb.Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. března 2016 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2016
o rekreačních plavidlech a vodních skútrech


        Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1, 2 a 5, § 6 odst. 2 až 4, § 7, § 8 odst. 2, 4 a 5, § 9 odst. 2, § 11, § 12, § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2, § 34 odst. 2 až 4, § 35 odst. 2, § 37 odst. 2 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na plavidla, jejich součásti a hnací motory,

b)   způsob posuzování shody,

c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro připojování označení CE,

d)   postupy při dodávání výrobků na trh a

e)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.


§ 2

Výrobek určený k posuzování shody

        (1)  Výrobkem určeným k posuzování shody podle tohoto nařízení (dále jen „výrobek“) je

a)   rekreační plavidlo, částečně dokončené rekreační plavidlo a rekreační plavidlo podrobené větší úpravě,

b)   vodní skútr, částečně dokončený vodní skútr a vodní skútr podrobený větší úpravě,

c)   součást plavidla uváděná na trh samostatně, kterou je

1.   zařízení chránící vestavěné a záďové benzinové motory a palivové nádrže před nežádoucím vznícením,

2.   zařízení pro ochranu před startem přívěsného motoru se sepnutým řazením,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výrobek určený k posuzování shody
§ 3 - Technické požadavky
§ 4 - Technická dokumentace
§ 5 - Informační, kontaktní a identifikační údaje a příručka uživatele
§ 6 - Dodatečné zkoušky a evidence výrobku
§ 7 - Postupy distributora
§ 8 - Doba identifikace hospodářských subjektů
§ 9 - Posuzování shody
§ 10 - EU prohlášení o shodě
§ 11 - Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla
§ 12 - Pravidla pro připojování označení CE
§ 13 - Formální nedostatky
§ 14 - Přechodné ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zavřít
MENU