65/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. března 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 229/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU