65/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. března 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 229/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků
pro uskutečňování rozvojových programů státu        Vláda nařizuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se mění takto:


        1.  V příloze část A včetně nadpisu zní:

„A)   Ministestvo dopravy


“.


        2. V příloze část F včetně nadpisu zní:

„F)   Ministestvo zemědělství

“.Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU