53/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. února 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. února 2016 Nabývá účinnosti: 12. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU