53/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. února 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. února 2016 Nabývá účinnosti: 12. února 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

VYHLÁŠKA
ze dne 8. února 2016,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17 zákona o oceňování majetku:


Čl. I

        V příloze č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb., tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:


Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2
Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU