51/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. března 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
51

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích


Čl. I

        Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU