49/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
49

ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury


Čl. I

        Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb. a zákona č. 178/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU