32/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. ledna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU