27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. ledna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 21. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU