13/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. ledna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 1. února 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy
a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 4 písm. a) § 10 odst. 3 písm. a), b), e) až f) a § 51a odst. 3 zákona:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU