4/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. ledna 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 10. prosince 2015
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
ke dni 31. prosince 2014        Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů předaných provozovateli soustav operátorovi trhu celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu v České republice ke dni 31. prosince 2014.

        Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014 činil 5 932 809.

. . .

Zavřít
MENU