2/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. ledna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 21. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb.,
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:


Čl. I

        V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU