126/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Částka: 126 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 3. října 2016 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 3. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek        V části čtvrté hlavě VIII dílu 1 oddílu 1 § 73 odst. 3 písm. a) má místo textu „§ 78, nebo“ správně být text „§ 78 nebo“.


MENU