32/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb.

Částka: 032 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. března 2016 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů        V příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb.Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla ve Volebním obvodu č. 80 Sídlo: Zlín mají místo slov „Brumlov-Bylnice“ správně být slova „Brumov-Bylnice“.


MENU