16/2016 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. dubna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. února 2015 Nabývá účinnosti: 12. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. června 2010 byla v Kampale přijata změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1).

        Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přijetí změny Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 9. února 2015, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 12. března 2015.

        Při uložení listiny o přijetí bylo učiněno následující prohlášení:

        „Česká republika interpretuje změnu čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (Kampala, 10.  června 2010) následovně:

       (i) zákaz použití plynů a všech obdobných kapalin, materiálů a zařízení v čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu xiv) se vykládá ve smyslu závazků plynoucích z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku 1993;

. . .

Zavřít
MENU