399/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Částka: 164 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 22. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 k provedení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb.:


Čl. I

        § 25 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU