392/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

Částka: 164 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
392

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015
o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu


        Vláda nařizuje podle § 17d odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Sazba poplatku v odvětví elektroenergetiky

        Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky činí 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu.


§ 2

Sazba poplatku v odvětví plynárenství

        Sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba poplatku v odvětví elektroenergetiky
§ 2 - Sazba poplatku v odvětví plynárenství
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU