390/2015 Sb.Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 21. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
390

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015
o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence
seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 53 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a

b)   způsob vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.


§ 2

Způsob určení hlavního předmětu činnosti
zemědělská výroba

        Hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba je činnost zemědělského podnikatele, pokud v součtu za poslední uzavřené účetní období splňuje podmínky pro aktivního zemědělce1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba
§ 3 - Způsob vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU