385/2015 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 17. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 440/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
385

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)   jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b)   osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.


Stravné

§ 2

        Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Stravné
§ 3  
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU