357/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

ZÁKON
ze dne 7. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby


Čl. I

        V § 15 odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 473/2001 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU