340/2015 Sb.Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU