309/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Částka: 131 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. listopadu 2015 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 366/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
309

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2015
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2016 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016
Příloha PDF (190 kB)MENU