307/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 16. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2015,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


Čl. I

        Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, včetně nadpisu znějí:


„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU