306/2015 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 16. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 480/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
306

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2015
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,

b)   vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,

c)   způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.


§ 2

Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry
a umístění ve vozidle

        (1)  Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Dvoudílný kupón je obdélník o rozměrech 63 x 102 mm. Oba díly kupónu jsou odděleny potištěným pruhem širokým 3 mm.

        (3)  První díly kupónů mají tvar čtverce o délce strany 63 mm. Druhé díly kupónů mají tvar obdélníku o rozměrech 63 x 36 mm.

        (4)  Na ročním kupónu je vyobrazen tvar kruhu, na měsíčním tvar čtverce a na desetidenním tvar trojúhelníku.

        (5)  První díl kupónu se nalepuje přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
§ 3 - Prvky kupónů a jejich barevné provedení
§ 4 - Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti
§ 5 - Způsob evidence kupónů
§ 6 - Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku
Příloha č. 2 - Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Příloha č. 3 - Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
Zavřít
MENU