298/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. října 2015 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU