296/2015 Sb.Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 26. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 79/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
296

VYHLÁŠKA
ze dne 26. října 2015
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny
a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla
z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)        Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „výrobna elektřiny“) a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technicko-ekonomické parametry a doba životnosti
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z bioplynu
Zavřít
MENU