294/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
294

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH


HLAVA I

DOPRAVNÍ ZNAČKY


Díl 1
Svislé dopravní značky

Oddíl 1

Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách


§ 1

Provedení svislých dopravních značek

        (1)  Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.

        (2)  Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.

        (3)  Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.

        (4)  Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I - DOPRAVNÍ ZNAČKY
Díl 1 - Svislé dopravní značky
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách
§ 1 - Provedení svislých dopravních značek
§ 2 - Umístění svislých dopravních značek
§ 3 - Platnost svislých dopravních značek
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení
§ 4 - Výstražné značky
§ 5 - Značky upravující přednost
§ 6 - Zákazové značky
§ 7 - Příkazové značky
§ 8 - Informativní značky
§ 9 - Dodatkové tabulky
§ 10 - Určené symboly
Díl 2 - Vodorovné dopravní značky
§ 11 - Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám
§ 12 - Rozdělení vodorovných dopravních značek
HLAVA II - SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY
§ 13 - Světelné signály
§ 14 - Akustické signály
HLAVA III - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 15  
HLAVA IV - ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL
§ 17 - Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
ČÁST TŘETÍ - OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 18 - Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích
§ 19 - Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu
§ 20 - Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
§ 21 - Speciální označení vozidel a osob
§ 22 - Označení sedadel vybavených zádržným systémem
ČÁST ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
§ 23 - Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích
§ 24 - Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby
§ 25 - Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích
§ 26 - Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27 - Přechodné ustanovení
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Příloha č. 1 - Výstražné dopravní značky
Příloha č. 2 - Značky upravující přednost
Příloha č. 3 - Zákazové značky
Příloha č. 4 - Příkazové značky
Příloha č. 5 - Informativní značky
Příloha č. 6 - Dodatkové tabulky
Příloha č. 7 - Určené symboly
Příloha č. 8 - Vodorovné dopravní značky
Příloha č. 9 - Světelné signály
Příloha č. 10 - Dopravní zařízení
Příloha č. 11 - Zařízení pro provozní informace
Příloha č. 12 - Příklady vyobrazení výstražných oděvů
Příloha č. 13 - Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravujcící osobu těžce zdravotně postiženou
Příloha č. 14 - Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích
Příloha č. 15 - Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích
Příloha č. 16 - Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Zavřít
MENU