279/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Částka: 115 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. října 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců


        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        V nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, přílohy č. 1 a 2 znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance
uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance
uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)

“.
Čl. II
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU