270/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. října 2015 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 7. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

VYHLÁŠKA
ze dne 7. října 2015,
kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků
(o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 37b odst. 2 a § 39 odst. 12 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb., znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU