267/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. října 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. září 2015 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU