255/2015 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Částka: 103 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. října 2015 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 23. září 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
255

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 23. září 2015
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října 2005, ve znění pozdějších předpisů.

        Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

. . .

Zavřít
MENU