243/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Částka: 100 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. září 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek


        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

        Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek
Příloha PDF (555 kB) ".Čl. II

        Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU