239/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

Částka: 099 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. září 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU