234/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 31. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 29. září 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 25. ledna 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
234

VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb.,
o energetických specialistech


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9b odst. 3, § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

Čl. I

        Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, se mění takto:

        1.  V úvodní větě vyhlášky se za slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

        2.  Na konci § 1 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Vyhláška stanoví údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU