217/2015 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Částka: 091 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 26. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 257/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015
o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb.:

§ 1

Vymezení zón

        (1)  Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území Krkonošského národního parku1).

        (2)  Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000, včetně elektronické podoby a na podkladě Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 25 000, je uloženo v ústředním seznamu2).

        (3)  Orientační grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení zón
§ 2 - Účinnost
Příloha k vyhlášce - Orientační grafické znázornění zón na území Krkonošského národního parku
Zavřít
MENU