216/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 10. září 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů
v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slova „ ; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bezpečnostní standard dodávky pro jiného obchodníka s plynem. Bezpečnostní standard dodávek se vypočítává pro období, v němž koeficient M není nulový.“ zrušují a za slova „k této vyhlášce“ se doplňuje čárka.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU