212/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. srpna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 31. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2015,
kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech
a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31f odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb.:


Čl. I

        Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, zní:


„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU