206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. srpna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2015 Nabývá účinnosti: 4. září 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU