205/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. srpna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
a zrušují nebo mění některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce


Čl. I

        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se za slova „kolektivní povahy“ doplňují slova „a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 306/2008 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU