204/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. srpna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
204

ZÁKON
ze dne 23. července 2015,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o přestupcích


Čl. I

        Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zpravodajských službách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXVI  
Zavřít
MENU