199/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení

Částka: 081 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 14. srpna 2015 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 30. června 2015 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU