194/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. srpna 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 3. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2015
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství


        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Způsob regulace

        (1)  Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen.

        (2)  Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob regulace
§ 2 - Postup tvorby cen
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU