192/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. srpna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. září 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

VYHLÁŠKA
ze dne 29. července 2015,
kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.



        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 10 odst. 3 písm. a) a g) a § 51a odst. 3 veterinárního zákona:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU