191/2015 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Částka: 079 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. srpna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 27. července 2015 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
191

VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2015,
kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek
k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek
při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU