185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. července 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
185

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2015
o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
a o změně některých souvisejících nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ ZALESŇOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.


§ 2

Dotace poskytované v rámci opatření
zalesňování zemědělské půdy

        (1)  V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

a)   na založení lesního porostu,

b)   na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost“), nebo

c)   za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
§ 3 - Žadatel o poskytnutí dotace
§ 4 - Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy
§ 5 - Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu
§ 6 - Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby
§ 7 - Sazba dotace
§ 8 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 9 - Snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 10 - Vrácení dotace
§ 11 - Převod závazku
§ 12 - Společná ustanovení
§ 13 - Zaokrouhlování
§ 14 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
§ 15  
§ 16 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Příloha č. 1 - Jednotlivé druhy lesních dřevin, jejich vhodná stanoviště a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování
Příloha č. 2 - Náležitosti projektu založení lesního porostu
Zavřít
MENU