180/2015 Sb.Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. července 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 9. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. září 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

VYHLÁŠKA
ze dne 9. července 2015
o pracích a pracovištích,
které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí,
a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,
o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách,
za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
(vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) upravuje

a)   práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,

b)   práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.


§ 2

        (1)  Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce

a)   rizikové3), s výjimkou

1.   prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií4) jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v noční době,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU