175/2015 Sb.Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. července 2015 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 10. července 2015 Nabývá účinnosti: 15. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 196/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2015
o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru,
kteří nejsou státními občany České republiky        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 25 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Rozsah zkoušky

§ 1

        (1)  V případě žadatelů o přijetí na služební místo představeného se zkouškou z českého jazyka, kterou žadatel o přijetí do služebního poměru, který není státním občanem České republiky, prokazuje znalost českého jazyka (dále jen „zkouška“), ověřuje znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

        (2)  Znalost českého jazyka podle odstavce  1 zahrnuje zejména tyto dovednosti:

a)   porozumět dlouhým a složitým textům, a to faktografickým i beletristickým, ocenit stylistické rozdíly, rozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah zkoušky
§ 2  
§ 3 - Obsah zkoušky
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU