173/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2015 Nabývá účinnosti: 15. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
173

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb.,
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace
nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb. a nařízení vlády č. 10/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU