169/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. července 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 25. června 2015 Nabývá účinnosti: 3. července 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
169

VYHLÁŠKA
ze dne 25. června 2015,
kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů
a značkování některých dalších minerálních olejů,
ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d), odst. 7 a odst. 11 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU