151/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. a nařízení vlády č. 339/2013 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU