150/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. června 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu
odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody



        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Výše poplatku

        Jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody činí 6 Kč za 1 m3.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody, se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše poplatku
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU