134/2015 Sb.Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

Částka: 058 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. června 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců
a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“):


§ 1

Hodnotící kritéria

        Státní zaměstnanec se v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 3 zákona (dále jen „hodnocená oblast“) posuzuje na základě hodnotících kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Služební orgán služebním předpisem stanoví předem ze seznamu ta kritéria, která vystihují potřeby služebního místa.


§ 2

Podíly hodnocených oblastí
na výsledku služebního hodnocení

        (1)  Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy, podílí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Hodnotící kritéria
§ 2 - Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
§ 3 - Klasifikace plnění hodnocených oblastí
§ 4 - Závěr služebního hodnocení
§ 5  
§ 6 - Výše osobního příplatku
§ 7 - Společná a přechodná ustanovení
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam hodnotících kritérií hodnocené oblasti
Příloha č. 2 - Způsob výpočtu výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance
Zavřít
MENU